Częstochowskie Stowarzyszenie

Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych


Zarząd
Prezes Stowarzyszenia - Artur Wojtachnio
V-ce Prezes Stowarzyszenia - Ilona Sitek
V-ce Prezes Stowarzyszenia - Marzena Bula-Podhorska

Komisja Rewizyjna

Grażyna Chatys
Beata Grzyb
Aleksandra Giero

Statut